sự tổ chức

Doanh nghiệp sản xuất thiết bị âm thanh bình thường. AEPEL

Là một doanh nghiệp sản xuất chuyên về thiết bị âm thanh, đã vượt qua điều kiện ngoại giao khó khăn và đạt được sự phát triển nhanh chóng kể từ khi sáng lập năm 1998