Công ty

doanh nghiệp chế tạo thiết bị âm thanh AEPEL

Là một doanh nghiệp sản xuất chuyên thiết bị âm thanh, đã khắc phục hoàn cảnh và điều kiện khó khăn kể từ khi thành lập vào năm 1998. Chúng tôi đang phát triển đáng chú ý trong ngành công nghiệp đó.

Quan điểm của nhà máy AEPEL 1