FC-5000Micro cầm tay có thể sạc lại

FC-5000

Cần có Arobat Reader để xem tệp PDF.
Để tải xuống Acrobat Reader bấm vào đây

Chi tiết

điều tra